Kolposkopia 2016

Kolposkop to nazwa urządzenia optycznego stosowanego podczas badania kolposkopowego, które liczy na analizy powierzchni szyjki macicy, dolnej partie jej kanału oraz pochwy i sromu. Niestety, również w ubiegłym wieku kolposkopia była dosyć niedoceniania i miana jak badanie delikatne i ciężkie, a także nieobiektywne. Współcześnie ale można stwierdzić diametralną zmianę stanowiska dotyczącego badań kolposkopowych, których mówienie wzrosło dzięki umożliwieniu niebywałego rozwoju w ocenie patologii szyjki macicy.Kolposkopia uczyniła możliwym błyskawiczne rozpoznanie anomalii ginekologicznych oraz podjęcie dobrych decyzji odnośnie terapii. Badanie za pomocą kolposkopu pozwala zidentyfikować przedkliniczne postaci raka szyjki macicy, zaś badanie w tym stadium oznacza całkowitą wyleczalność nowotworu. Gdy teraz zostało powiedziane, profesjonalny kolposkop daje nie tylko bierną obserwację, ale też diagnostykę szyjki macicy pod kątem domniemanym zmian nowotworowych. Badanie kolposkopowe pozwala trafnie rozpoznać stopień zaawansowania nadżerki oraz ocenić, czy przechodzimy do podejmowania ze koleją faktycznie szkodliwą dla zdrowia kobiety.Lekarz specjalista za pomocą kolposkopu można przeprowadzić również wulwoskopii, czyli oględzin zewnętrznych narządów płciowych. Innowacyjna metoda używana w kolposkopach praktycznie zupełnie wyeliminowała problem dyskomfortu u pacjentek poddawanych badaniu kolposkopowemu. Wykorzystana w tych urządzeniach optycznych zaawansowana elektronika tudzież pantografy pozwalające na prostych ruch wielopłaszczyznowy wykonały badania za pomocą kolposkopu spokojnymi i silnymi, co niweluje wszelkie wcześniejsze niedogodności. Ponadto, większość współczesnych kolposkopów że zostać dodatkowo wyposażona w kamery cyfrowe zezwalające na udokumentowanie przebiegu pytania bądź przeprowadzenia archiwizacji cyfrowej na nośnikach elektronicznych.