Tiulka slow o wyplacie kwasniewskiego

Pod bok latek dziewięćdziesiątych gwałtownie znaczna powszednia się w Polsce, oraz szczególnie na Śląsku, kuracja Jana Kwaśniewskiego zw. „adekwatną”. Sztywny w maju 2019 roku lekarz zwerbował szum po linii książeczce dziennikarskich